jesteś tu: Strefa Autora > O Portalu

O Portalu

2009-06-03 16:08
liczba wyświetleń: 10685 razy
O Portalu

Strefa autora powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony twórców oraz czytelników, pragnących lektury ambitnej, dojrzałej i mądrej. Do współpracy zapraszamy nie tylko autorów już związanych z wydawnictwem e-bookowo, ale także twórców, którzy trzymają dotąd swoje teksty w szufladzie, gdzie się kurzą i marnują nieczytane. Piszcie zatem, bo tylko pisząc można coś Napisać. A tego Wam życzymy. - Pozdrawiamy Redakcja Strefy Autora Jesteśmy obecni na Facebooku: Strefa Autora - grupa otwarta Dołącz do nas :-)

Szanowny Kliencie,

 

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Agencja Internetowa Katarzyna Krzan - właściciel sklepu internetowego e-bookowo.pl. Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym prawach. Dlatego poniżej prezentujemy Politykę Prywatności A3M Agencji Internetowej Katarzyna Krzan:

 

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Administratorem danych osobowych jest Agencja Internetowa A3M Katarzyna Krzan. z siedzibą w Będzinie przy ul.Baczyńskiego 25, 42-500 Będzin (dalej: Administrator).

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe, poza celami szczegółowymi wskazanymi poniżej, mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w szczególności podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, zapewniające usługi dodatkowe związane z zakupem, biorące udział w obsłudze reklamacji; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ponadto przysługuje Klientowi, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres:biuro@a3m.pl

 

 

KONTO KLIENTA

 

W celu utworzenia konta Klienta Klient dokonuje rejestracji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, podając niezbędne dane osobowe.

Dane osobowe podane przez Klienta w momencie rejestracji, jak również dane osobowe dodane przez Klienta w koncie Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1

lit. b RODO w celu założenia i obsługi konta, w tym zawarcia na żądanie Klienta i wykonania wskazanych w Regulaminie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane te mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora , w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Klient przy rejestracji wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.

Podanie przez Klienta danych osobowych w koncie Klienta jest dobrowolne, natomiast dane wskazane w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do utworzenia konta Klienta.

 

 

ZAMÓWIENIE W SKLEPIE

 

Składając zamówienie Klient podaje dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wybranego przez niego produktu.

Dane podane przez Klienta przy składaniu zamówienia są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane te mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Klient przy składaniu zamówienia wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest niezbędne do złożenia zamówienia przez Klienta.

 


REKLAMACJE

 

Składając reklamację Klient podaje dane niezbędne do obsługi tej reklamacji przez Administratora.

Dane podane przez Klienta przy składaniu reklamacji są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu obsługi tej reklamacji.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu reklamacji jest niezbędne do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji.

 

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE/KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SKLEPIE

 

Na Stronie Sklepu dostępne są dla Klienta formularze zgłoszeniowe/kontaktowe, umożliwiające kontakt z Administratorem w określonych sprawach. Korzystając z formularza Klient podaje dane osobowe niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi Klientowi.

Dane podane przez Klienta w trakcie takiej formy kontaktu z Administratorem są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia Klientowi odpowiedzi na jego zapytanie lub zgłoszenie.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym/kontaktowym jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie Klienta.

 


NEWSLETTER

 

Dane osobowe podane przez Klienta w momencie zapisywania się do newslettera są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłce Klientowi newslettera.

Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne dla Klienta, jednakże bez podania wskazanych w formularzu zapisu danych kontaktowych zapisanie się nie jest możliwe.

 


Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa