Regulamin portalu

2009-06-16 11:16
liczba wyświetleń: 9690 razy

REGULAMIN PORTALU LITERACKIEGO STREFA AUTORA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal literacki Strefa autora stanowi część wydawnictwa internetowego e-bookowo, należącego do: A3M Agencja Internetowa z siedzibą w Będzinie przy ul. Baczyńskiego 25, której właścicielem jest Katarzyna Krzan.

2. Warunkiem pełnego korzystania z Portalu literackiego Strefa autora zwanego dalej Portalem jest rejestracja i akceptacja niniejszego regulaminu.

3. Użytkownikiem Portalu jest osoba publikująca na jego stronach teksty, których jest autorem, a także oceniająca i komentująca teksty innych użytkowników.

4. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.

5. Podczas rejestracji użytkownik wybiera sobie tylko przypisany nick powiązany z jednym adresem mailowym.

6.  Administrator Portalu ma prawo usunąć lub zablokować konta nieaktywne. Konto uznaje się za nieaktywne, jeśli jego użytkownik nie logował się w Portalu ponad 90 dni.

7. Administrator Portalu ma prawo usuwać treści uznawane za obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, niezgodne z charakterem Portalu lub poszczególnych jego fragmentów.

8. Portal oświadcza, że  nie przejmuje praw autorskich do publikowanych tu tekstów. Autorzy zachowują swoje prawa i mogą publikować swoje teksty gdzie indziej bez konieczności udzielana zgody ze strony Administratora.

9. Mając na uwadze ochronę danych osobowych nie udostępniamy nikomu przekazanych nam danych osobowych  autorów. Wszelkie przekazane nam informacje traktujemy jako poufne.

ZASADY PUBLIKOWANIA

1. Użytkownik ma prawdo publikowania w portalu utworów, których jest autorem w myśl ustawy o prawie autorskim oraz zamieszczania komentarzy utworów innych autorów.

2. Po zalogowaniu w Portalu użytkownik umieszcza swój tekst za pomocą przycisku DODAJ TEKST. W tym momencie tekst nie wyświetla się jeszcze na stronie, może być modyfikowany. Publikacja na stronie Portalu następuje dopiero po zaakceptowaniu przyciskiem PUBLIKUJ TEKST.

3. Użytkownik ma możliwość dodawania zdjęć do Galerii, oceniania tekstów innych użytkowników i edytowania swojego konta.

4. Portal posiada własny program pocztowy umożliwiający użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie i informowania użytkowników o wszelkich zmianach w jego treści.

2. Użytkownik oświadcza, że w pełni odpowiada za swoje działania w Portalu. Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów, do których nie posiada on praw autorskich, obciążają wyłącznie jego i może to spowodować zablokowanie lub usunięcie jego konta.

3. Zabrania się publikowania tekstów będących reklamami innych serwisów, nakłaniających do zakupów, czy naruszających dobra osób trzecich w jakikolwiek sposób.

4. Spośród najbardziej aktywnych użytkowników Portalu Administrator ma prawo wybrać redaktorów danego działu i zaproponować im współpracę polegającą na samodzielnym redagowaniu danego działu. Zasady współpracy określać będzie oddzielna umowa.

 


Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa