43 Ogólnopolski konkurs poetycki im. Poświatowskiej

Konkurs poetycki 2022-07-14 08:28
data rozpoczęcia: 2022/07/14, Czwartek
data zakończenia: 2022/09/12, Poniedziałek
organizator: Regionalny Ośrodek Kultury
miasto: Częstochowa
liczba wyświetleń: 581 razy

43. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI

im. HALINY POŚWIATOWSKIEJ

I. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości

i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje

twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów,

integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie

zainteresowania poezją.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

"po debiucie" - dla autorów po debiucie książkowym

lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),

także w wersji elektronicznej na portalach literackich

"debiut" - dla autorów, których wiersze nie były dotąd

publikowane według powyższych.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju

i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni

lub będący członkami związków twórczych oraz

debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie

16 roku życia.

Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego

autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych

w wydawnictwach zwartych i czasopismach

ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN)

ani na stronach internetowych i nie nagradzanych

w innych konkursach.

Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym

godłem, może zawierać do pięciu utworów.

Zestawy wierszy zapisane jako dokument w formacie

doc, docx lub odt należy przesyłać wyłącznie

d r o g ą e l e k t r o n i c z n ą n a a d r e s :

p o e z j a @ r o k . c z e s t o c h o w a . p l w t e r m i n i e

do 12 września 2022 roku do godz. 14:00

Prace nadesłane po terminie nie będą brane

pod uwagę. Do wiadomości należy także dołączyć

w formie skanu wypełnioną i podpisaną właściwą kartę

zgłoszenia (uczestnik pełnoletni lub małoletni) wraz

z potrzebnymi klauzulami (do pobrania ze strony

internetowej organizatora https://rok.czestochowa.pl).

Autorzy w tytule wiadomości dopisują:"konkurs

poetycki" oraz kategoria - "debiut" lub "po debiucie".

Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.

Autorzy zobowiązani są do podania w wysłanej

wiadomości e-mail numeru telefonu kontaktowego.

Wiadomość powinna też zawierać prawdziwe imię

i nazwisko autora. Organizator informuje, że jurorzy

konkursu otrzymają do oceny tylko i wyłącznie wydruki

wierszy, opatrzone wymaganym godłem, bez wglądu

w nazwiska autorów.

 

Jurorzy w porozumieniu z organizatorem mają prawo

na każdym etapie konkursu zdyskwalifikować

osoby, które nie uwzględnią powyższych zapisów

i podadzą nieprawidłowe dane lub nie zastosują się

do innych wytycznych związanych z zasadami

uczestnictwa.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Laureaci zobowiązani są do udziału w uroczystości

finałowej, planowanej w dniu 5 listopada 2022 r.

o godzinie 16:00 w Filharmonii Częstochowskiej.

O wszystkich szczegółach związanych z realizacją

lub odwołaniem uroczystości organizator będzie

informował na bieżąco.

Zawiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie

wręczenia nagród i wyróżnień zostaną tylko

laureaci konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji

wierszy laureatów konkursu (wyłącznie w celach

promocyjnych) w wydawnictwach pokonkursowych

oraz do cytowania tych utworów w mediach - bez

dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium

autorskiego.

Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają

tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie

danych osobowych dla potrzeb związanych

z konkursem.

Prace konkursowe w dwóch kategoriach: "debiut"

i "po debiucie" ocenia Jury powołane przez

organizatora. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia

laureatów I, II, III nagród oraz do przyznania

ewentualnych wyróżnień w obu kategoriach

konkursowych.

Jednocześnie organizator zastrzega sobie

możliwość przeprowadzenia konkursu

jedynie w formie on-line.

4. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje

organizator w porozumieniu z jurorami.

Sekretariat konkursu:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

tel. (34)366-59-65, (34)324 46 51,

tel./fax (34)324-94-81

e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl,

rok@rok.czestochowa.pl

strona internetowa: https://rok.czestochowa.pl

Sekretariat konkursu:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

tel. (34)366-59-65, (34)324 46 51,

tel./fax (34)324-94-81

e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl,

rok@rok.czestochowa.pl

strona internetowa: https://rok.czestochowa.pl

 


 
Zobacz również
XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza.
Konkurs literacki 2023-02-01 12:23
Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!
Inne 2018-07-31 13:58
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!Zapraszamy do udziału w konkursie "Link do Literatury"!
Konkurs artystyczny PKPzin
Konkurs graficzny 2016-04-04 14:12
Ogłaszamy konkurs artystyczny. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby...

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa