Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Konkurs poetycki 2018-08-03 08:29
data rozpoczęcia: 2018/08/03, Piątek
data zakończenia: 2018/08/31, Piątek
organizator: Regionalny Ośrodek Kultury
miasto: Częstochowa
liczba wyświetleń: 155 razy
Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE

 

ogłasza

39. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ

 

 

I. CELE KONKURSU

 

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym /w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej/

• „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.

3. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.

4. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów.

5. Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej - wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2018 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” „po debiucie”. Prace bez oznaczenia

kategorii nie będą rozpatrywane.

7. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy/ należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny.

8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I,II,III nagród oraz do przyznania ewentualnych wyróżnień w obu kategoriach konkursowych.

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.

11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniach 16-17 listopada 2018 r.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu.

2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione, a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu /wyłącznie w celach promocyjnych/w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach - bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

4. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.

5. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

 

 

Sekretariat konkursu:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 366- 59- 65, (34) 324-46-51,

tel /fax (34)324-94-81

e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl,

rok@rok.czestochowa.pl

strona internetowa www.rok.czestochowa.pl

 

pobierz załącznik (Regulamin.pdf)

 
Zobacz również
Konkurs na opowiadanie kryminalne
Konkurs literacki 2019-02-19 14:59
Konkurs na opowiadanie kryminalneBiuro Programu „Niepodległa” wspólnie z polską Policją i Centralnym Laboratorium...
konkurs poetycki O Laur Jabłoni 2019
Konkurs poetycki 2019-02-06 12:38
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!
Inne 2018-07-31 13:58
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!Zapraszamy do udziału w konkursie "Link do Literatury"!

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa