38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Laur Jabłoni 2018

Konkurs poetycki 2018-02-09 15:09
data rozpoczęcia: 2018/02/09, Piątek
data zakończenia: 2018/05/18, Piątek
organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu
miasto: Grójec
liczba wyświetleń: 145 razy

XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2018”               

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
 2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 4. Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 500 złotych.

5.    Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail) oraz oświadczenie, że przesłane wiersze nie były publikowane ani nagradzane w konkursach. Brak oświadczenia spowoduje, że wiersze autora nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 1. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości  nie mniejszej niż 3000 złotych (poza nagrodą specjalną). Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.
 2. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 29 czerwca 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone
   w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
 3. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 18 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
   w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2018”
  lub dostarczyć do siedziby organizatora.
 4. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:
   czytelnia@bibliotekagrojec.pl osoba do kontaktu: Bogumiła Krawczak, tel. 48 6643371 wew. 16, w godz. 10.00 – 16.00.

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.


 
Zobacz również
KONKURS LITERACKO – SATYRYCZNY INSPICJENT BRZESZCZOT PRZESTAWIA
Konkurs literacki 2018-09-13 13:09
nowy projekt realizowany przez Centrum Kultury Agora
Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej
Konkurs poetycki 2018-08-03 08:29
Konkurs Poetycki im. Haliny PoświatowskiejCelem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje...
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!
Inne 2018-07-31 13:58
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!Zapraszamy do udziału w konkursie "Link do Literatury"!

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa