Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema"

Konkurs poetycki 2017-07-10 14:55
data rozpoczęcia: 2018//, Środa
data zakończenia: 2017/10/20, Piątek
organizator: atolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
liczba wyświetleń: 438 razy

Regulamin

43. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

"Jesienna Chryzantema"

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze w kręgach inspiracji religijnej i patriotycznej.

 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku.

 

2. Uczestnictwo w Konkursie

 

2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

 

2.2. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach.

 

2.3. Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce religijnej lub patriotycznej.

 

2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie zestawu maksimum 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem. W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię, nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin, krótką notę biograficzną oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych).

 

2.5. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim.

 

2.6. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu.

 

2.7. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.

 

2.8. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

 

3. Termin nadsyłania prac

 

3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 20 października 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”.

 

4. Wyłanianie Laureatów Konkursu

 

4.1. Za wyłonienie laureatów i przyznawania nagród odpowiedzialne jest Jury Konkursu powołane przez organizatora.

 

4.2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

 

4.3. Ponadto przyznane będą nagrody:

 

Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu

 

Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut - autorowi, który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)

 

5. Postanowienia końcowe

 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

 

5.3. Finał konkursu odbędzie się 18 listopada 2017 roku.

 

6. Deklaracje

 

6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz wypełnieniem załącznika nr 1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Jesienna Chryzantema”.

 

6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel.783 981 861

 


 
Zobacz również
V konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży
Konkurs literacki 2018-11-07 09:59
Na konkurs literacki im. Astrid Lindgren można przesyłać bajki, opowieści, powieści oraz zbiory...
XXVI Konkurs Poetycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Konkurs poetycki 2018-11-07 09:51
Celem konkursu jest opisanie językiem współczesnej poezji tego, co stanowiło najgłębszy sens...
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!
Inne 2018-07-31 13:58
Ogólnopolski Konkurs na tekst lub filmik polecający książkę dla młodzieży!Zapraszamy do udziału w konkursie "Link do Literatury"!
Pasja Pisania. Pisania można się nauczyć!

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa