Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

Konkurs poetycki 2017-05-02 13:56
data rozpoczęcia: 2017/05/02, Wtorek
data zakończenia: 2017/08/10, Czwartek
organizator: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM
liczba wyświetleń: 184 razy

TRAKL-TAT

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

2017

 

 

Organizator

Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM

wraz z

Konsulatem Republiki Austrii w Krakowie

 

Honorowy Patronat

Ambasador dr Emil Brix


IDEA

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w nich także miejsce na nadzieję.

 

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem samobójczej śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

 

Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

 

TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.

 

 

REGULAMIN

I

Na konkurs należy nadesłać zestaw pięciu utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu).

 

II

Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e–mail, notka biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

 

III

Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, os. Złota Podkowa 18/3, 31-352 Kraków, z dopiskiem TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2017, do 10 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

IV

Wiersze oceniać będzie jury w składzie: prof. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), poeci Marcin Baran i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami.

 

V

Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 15 października 2017 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

 

VI

Wręczenie nagród (I, II, III miejsce) nastąpi podczas uroczystej gali finałowej w Krakowie, 10 listopada 2017 r.

 

VII

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 3 000 zł, II miejsce – 2 000 zł, III miejsce – 1 000 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

 

VIII

Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

 

IX

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

 

 

 

X

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora: http://www.fundacjaurwanyfilm.pl

oraz https://www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm.

Kontakt z organizatorem: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl.

 


 
Zobacz również
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2018
Konkurs poetycki 2018-05-09 07:49
TRAKL-TAT. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2018   Organizator Fundacja Promocji...
Konkurs literacki PKPZIN
Konkurs literacki 2016-08-17 13:40
Ogłaszamy konkurs literacki. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.
Konkurs artystyczny PKPzin
Konkurs graficzny 2016-04-04 14:12
Ogłaszamy konkurs artystyczny. Konkurs jest przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. Aby...
Pasja Pisania. Internetowe kursy pisarskie

Projekt i wykonanie: a3m agencja internetowa